SABAIDEE SUCCESS บริษัทจัดสัมนาคุณภาพระดับเอเชีย

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ โรงเรียน สถาบันการศึกษา

SABAIDEE SUCCESS บริษัทจัดสัมนาคุณภาพระดับเอเชีย

http://www.sabaideesuccess.com

เพราะคนทุกคน มีความฝัน แต่หลายคนไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นจริงได้ เราจึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

บริษัท จัดสัมนาคุณภาพระดับเอเชีย ที่เป็นศูนย์รวมโค้ชระดับโลกนานาชาติ รวมถึงโค้ชไทย ที่มีทักษะระดับสูงในด้านต่างๆ ยุคใหม่ มีจิตใจเป็นผู้ให้ ก่อประโยชน์แก่สังคมและเป็นผู้นำการพัฒนาทางจิตใจ เพื่อคนไทย ค้นพบ ความสุข ความสงบภายในตัวเองและสามารถสร้างความสำเร็จด้วยตัวเอง แล้วพร้อมส่งต่อให้คนอื่น เกิดการทำความดีอย่างกว้างขวาง ไปมากมาย รวมถึง นำคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถไป เผยแพร่ไปนานาชาติ ให้ประจักษ์ เรามุ่งหวัง นำความรู้ยุคใหม่ จากทั่วโลก มาเพิ่มศักยภาพคนไทย และสามารถสร้างผู้นำรุ่นใหม่ให้ประเทศไทย ส่งต่อความสำเร็จ ในทุกหน่วยย่อยของ อำเภอ จังหวัด เข้าถึงง่าย แม้คนด้อยโอกาส ก็มีสิทธิมาสัมนา ในราคาที่เข้าถึงได้ และมุ่งเป้าหมายนำรายได้ส่วนหนึ่ง ที่ยังยืนในการนำไปสร้างองค์กร/มูลนิธิ/โครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทย ทุกชนชั้นให้มีโอกาสพัฒนาอย่างเท่าเทียม

องคกรที่กระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วยวิธีการที่ทำได้จริง ให้ผู้คนค้นพบตัวตนที่แท้จริงระดับจิตวิญญาณ ค้นพบความสุขภายใน ใจ อันจะทำให้เขาค้นพบคุณค่า ของตนเอง และสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริง ความชอบ ความถนัดความสำเร็จ เพื่อให้บุคคล ค้นพบคุณค่าในตัวเอง และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายต่อผู้อื่น และสามารถส่งต่อความสุข เป็นพลังบวก ที่ยกระดับจิตวิญญาณของประเทศไทยและของโลก ให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ สงบสุข