Kru Gong

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ อื่นๆ

Kru Gong

http://www.krugong.com
ศุษณะ ทัศน์นิยม (Susana Tasniyom) ครูก๊องสุ์ (Kru Gong)
I am vocal coach with Music Education background and do performance.I also perform as a Choral for the thai artists, Recording for TV and Radio commercial and more.

ชอบและรักเสียงเพลงตั้งแต่เด็กๆ โดยได้รับการปลูกฝังและสนับสนุนจากครอบครัว เริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ 6 ขวบ จากนั้นก๊เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมประกวดตามงานต่างๆ เรื่อยมา จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มศึกษาและเล่นดนตรี อยู่ในวงโยธวาทิตประจำโรงเรียน ตำแหน่งทูบาร์ โดยมีอาจารย์สมเกียรติ เวชภูติ เป็นผู้ฝึกสอน เริ่มเรียนร้องเพลงอย่างเป็นจริงเป็นจัง ครั้งแรกกับ อาจารย์เดือนฉาย ไชยจงมี จนสามารถสอบเข้า คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาดุริยางคศาสตร์สากล วิชาเอกขับร้องสากล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้