Dream Hotel ปทุมธานี

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ท่องเที่ยว บริษัททัวร์

Dream Hotel ปทุมธานี

เว็บไซต์โรงแรมดรีม ปทุมธานี เป็นโรงแรมขนาดเล็ก ที่เพิ่งเปิดให้บริการแก่ลุกค้าไม่นานมานี้ แต่ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีสิ่งอำนวยควมสะดวกครบครัน และมีความบันเทิงมาเต็มรูปแบบ นอกจากนั้น ผู้บริหารยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการทำการตลาดออนไลน์ จึงจัดทำเว็บไซต์ขึ้นมา โดยเน้นที่การดูผ่านมือถือเป็นหลัก เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า และเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันตลอดเวลา