บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ บริษัทมหาชน

บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

http://www.tuccplc.com
บริษัท ไทยยูนีคคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท ไทยยูนีค เมทอล จำกัด ได้จดทะเบียน จัดตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2532 (โดยเริ่มก่อสร้างโรงงานในปี 2538 และดำเนินการผลิต ในปี พ.ศ. 2539) ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สแตนเลส ทั้งในรูปแบบของวัตถุดิบที่ยังมิได้แปรรูปและแปรรูปแล้ว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ท่อ ประเภทท่ออุตสาหกรรม, ท่อเฟอร์นิเจอร์ และผลิตภัณฑ์แผ่นสแตนเลสชนิดต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และบริษัทย่อย, บริษัท ไทยนิชเช่ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย เพลาสแตนเลส แผ่นสแตนเลสเจาะรู แผ่นสแตนเลสปั๊มลายนูน และบริการรับจ้างตัดโลหะทุกชนิด

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีการผลิต พร้อมเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานสูงจากยุโรป มาใช้ในกระบวนการผลิต ปัจจุบันถือได้ว่า บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สแตนเลสครบวงจรรายเดียวในประเทศไทย กล่าวคือ บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สแตนเลส ทั้งประเภท ท่อ, แผ่น, เพลา, แผ่นสแตนเลสเจาะรู, แผ่นสแตนเลสปั๊มลายนูน และมีศูนย์บริการแปรรูปโลหะ (COIL CENTER) บริการ ตัด, เจาะ, ซอยแผ่นสแตนเลส และโลหะชนิดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จาก สำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์ - อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.1006-2535) และเป็น ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ASTM (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) ของประเทศสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน JIS (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) ของประเทศญี่ปุ่น ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

นอกจากนี้ สแตนเลสยังเป็นวัสดุที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยปัจจัยต่างๆ ดังกล่าว จึงส่งผลให้ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสแตนเลสได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ