มาร์โค เวิลด์ ทัวร์

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ท่องเที่ยว บริษัททัวร์

มาร์โค เวิลด์ ทัวร์

http://www.marcoworldtours.com
ตลอดระยะกว่า 11 ปีที่ผ่านมา บริษัท มาร์โค เวิลด์ ทัวร์ จำกัด เป็นบริษัทที่มีความชำนาญเส้นทางการท่องเที่ยวหลากหลายเส้นทาง ดั่งที่ท่านได้เห็นผลงานบางส่วนที่หน่วยงานและองค์กรหลายแห่งให้ความไว้วางใจทางบริษัทฯ ให้เป็นตัวแทนจัดรายการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ (Incentive Group) แต่ทั้งนี้ก็ยังมีลูกค้าหน้าร้าน (Collective Group) ที่ให้ความไว้วางใจเลือกสรรรายการท่องเที่ยวของบริษัทฯจากสื่อโฆษณาอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีการเดินทางทุกสัปดาห์ตามเส้นทางที่หลากหลาย ตามที่ทางบริษัทฯได้ลงเป็นประจำ อาทิ นสพ.ผู้จัดการ, นสพ. กรุงเทพธุรกิจ, นสพ. คมชัดลึก, นสพ.เดลินิวส์

บริษัทฯ มีคณะทัวร์ออกเดินทางเป็นประจำและต่อเนื่อง จึงมีความสามารถในการติดต่อกับ  Land Operator หรือบริษัทตัวแทนทัวร์ในต่างประเทศ และกับสายการบินชั้นนำต่างๆ อาทิ สายการบินไทย (TG), สายการบินเอเชียน่าแอร์ไลน์ (OZ), สายการบินเกาหลีแอร์ (KE), สายการบินคาเธ่ย์แฟซิก (CX), สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ (SQ) ในการจัดสำรองที่นั่ง, อาหารพิเศษ , ที่พัก, ยานพาหนะ , มัคคุเทศก์และอื่นๆ เป็นอย่างดี ประกอบกับบริษัทฯ มีทีมงานที่มีประสบการณ์ มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในธุรกิจท่องเที่ยวมากว่า 20 ปี ท่านจึงสามารถมั่นใจในการบริหารจัดการรายการเดินทางสำหรับท่านและคณะได้อย่างเรียบร้อยทุกประการ
       
ดังนั้นบริษัทฯ จึงมั่นใจในความพร้อมทุกประการ ที่จะนำเสนอการบริการที่สมบูรณ์แบบ เป็นที่พึงพอใจของท่านและคณะทางบริษัทฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะมีโอกาสได้ให้บริการรับใช้ท่านในรายการท่องเที่ยวที่ได้รับการเลือกสรรเป็นอย่างดีในโอกาสอันใกล้นี้