Nursery Thailand

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ธุรกิจสุขภาพ ความงาม

Nursery Thailand

http://www.nurserythailand.com
ศูนย์รวมธุรกิจ เนอสเซอร์รี่ (ประเทศไทย) ได้เปิดดำเนินกิจการด้านบริการจัดส่งพนักงาน แม่บ้าน, พี่เลี้ยงเด็กและพนักงานดูแลผู้สูงอายุหรือเผ้าไข้ เพื่อประจำบ้านท่าน หรือโรงพยาบาล โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา เรามีความเชื่อมั่นในงานด้านบริการ ซึ่งศูนย์ฯ ได้ยึดหลักความเป็นธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต ต่อพนักงานและลูกค้าเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา และได้ยึดเป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารงานมาโดยตลอด