Asuka Travel

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ท่องเที่ยว บริษัททัวร์

Asuka Travel

http://www.asuka.co.th
ถึงเราจะเป็นบริษัทท่องเที่ยวที่เปิดใหม่ แต่เรามีผู้บริหารที่เป็นคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่เมืองไทยมานานกว่า 15 ปี ซึมซับความเป็นไทย เรียนรู้วัฒนธรรมไทย ทำให้รู้จัก Lifestyle ในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทย ทำให้รู้ถึงความต้องการของคนไทยในการท่องเที่ยวโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่น อาศัยความคุ้นเคยซึ่งเป็นคนในพื้นที่ รู้ถึงสถานที่ที่ท่องเที่ยว สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ผสมกับการซึมซับความเป็นไทยตลอดในช่วง 15 ปี ทำให้ รู้ว่าสถานที่แบบไหนที่คนไทยชื่นชอบ และเหมาะสมกับความต้องการ และ Lifestyle ของคนไทย ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกับทาง Asuka Travel จะไม่ทำให้คุณผิดหวัง และสามารถตอบโจทย์ให้กับท่านได้เป็นอย่างดี
 
เรามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับทางบริษัท Agency ที่มีชื่อเสียง น่าเชื่อถือที่ประเทศญี่ปุ่น เราได้มีการติดต่อประสานงานกับทาง Agency โดยตรง โดยผู้บริหารที่เป็นคนญี่ปุ่นของเรา ดังนั้นสามารถรับประกันถึงการบริการที่ดีที่สุดในแบบฉบับญี่ปุ่นขนานแท้