บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติก

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ ผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติก

http://www.uniontoysenterprise.com
บริษัท ยูเนี่ยนทอยส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มบริษัท วังเด็กทอยส์ 
แลนด์ จำกัด โดยเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2540 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 108/299 ซ.บางกระดี่ ม.1 ถ.พระราม2 กม.11 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม.10150 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบเม็ดพลาสติก ให้กับโรงงาน 
อุตสาหกรรม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ บริษัทฯ ได้รับแต่งตั้งให้เป็น 
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน), 
บริษัท พีทีทีโพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) 
โดยมีสินค้าหลักคลอบคลุมวัตถุดิบเม็ดพลาสติกทุกประเภท