บริษัท สหเตนเลสสตีล จำกัด

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ โรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท สหเตนเลสสตีล จำกัด

ผู้นำในด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการพาณิชย์ในธุรกิจด้านอาหาร
 
บริษัท สหเตนเลสสตีล จำกัด ได้ถูกจัดตั้งในปี คศ. 1980 โดยเริ่มจากการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสเตนเลสให้แก่ผู้ประกอบการค้าในประเทศไทย และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว, บริษัทได้ลงทุนสร้างโรงงานใหม่ในปี ค.ศ. 1994 นอกจากนี้บริษัทยังมีความมุ่งมั่นในการขยายความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุสเตนเลสมาโดยตลอด
 
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทได้ผลิตในประเทศไทยโดยคำนึงถึงด้านคุณภาพและการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ. ทางบริษัทได้มีการตรวจสอบและควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนจึงทำให้เราสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเกินความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 
บริษัทมีความแน่วแน่ในการพัฒนาและจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นเลิศโดยมีการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO 9001:2008.นอกจากนั้นระบบขั้นตอนการผลิตต่างๆยังได้ถูกประเมินและตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดไว้
 
ทางบริษัทหวังว่าจะได้รับโอกาสรับใช้คุณในระยะเวลาอันใกล้นี้