บริษัท นาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ

บริษัท นาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

http://www.nano.co.th
บริษัท นาโน เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยมีเป้าหมาย ในการผลิตสีทาอาคาร สีอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยมีการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สีนาโน ซึ่งมีคุณภาพดีกว่าสีทั่วไปใน อุตสาหกรรมการผลิตสี เพราะการนำนาโนเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการใช้งานดียิ่งขึ้น

ตลอดระยะเวลา บริษัทฯได้มี การพัฒนาทั้งทางด้านคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ และศักยภาพขององค์กรในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานบุคคลขององค์กร รวมถึงการให้บริการลูกค้า เพื่อความพึงพอใจสูงสุด และนอกจากนี้ทีมวิจัยของเราได้มีการคิดค้นและพัฒนาปรับปรุงสูตรสีให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสีให้มีคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจสูงสุด