เอสซีซี เทรดดิ้ง

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ธุรกิจยานยนต์

เอสซีซี เทรดดิ้ง

http://www.scctrading.com
คุณบุญชัย จินังกุล ผู้ก่อตั้ง หจก.เอสซีซี เทรดดิ้ง ซึ่งดำเนินกิจการค้าอะไหล่รถ ยนต์เก่า – ใหม่มากกว่า 40 ปี ด้วยมุมมองที่กว้างไกลถึงความต้องการใช้อะไหล่ที่มีคุณภาพแต่ราคาไม่สูงเกินไป.. ด้วยการเป็นกลุ่มแรก ๆ ที่ได้ริเริ่มนำอะไหล่ใช้แล้ว จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาจำหน่ยในเมืองไทย เนื่องจากในยุคนั้นเทคโนโลยีและวัตถุ ดิบในการผลิตอะไหล่รถยนต์ของเมืองไทยยังไม่ก้าวล้ำเช่นปัจจุบัน ทั้งการเบิก อะไหล่ใม่ก็ต้องจากทางต่างประเทศ เป็นเหตุให้ราคาอะไหล่ต่อชิ้นค่อนข้างสูง ทาง คุณบุญชัย เล็งเห็นโอกาสในจุดนี้ จึงได้เริ่มนำเข้าอะไหล่ ใช้แล้ว(แต่สภาพดี)จาก ญี่ปุ่น ทำให้ได้รับความนิยมจากผู้ใช้รถโดยทั่วไป จวบจนปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40ปี ที่ทางร้านยังคงยึดถือหลักการบริหารที่ต้อเน้นการขายให้ต่างจากคู่แข่ง และต้อง ซ่อสัตย์กับลูกค้าเสมอ

ในส่วนของการดำเนินการในปัจจุบันที่ผสมผสานระหว่างการค้าแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) และการค้าแบบดั้งเดิม ด้วยการนำคอมพิเตอร์เข้ามาจัดการในส่วนของการสต๊อคอะไหล่ซึ่งมีกว่า 100 รุ่นปรับปรุงฝ่ายขายให้ทันสมัย อบรมพนักงานสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าได้และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าไนอย่างดี อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มุ่งเน้นให้ตรงกับเป้าหมายของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก ล่าสุดกับโครงการ “สะสมโบนัสบอยท์ เป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าที่ยึดมั่นและไว้วางใจทาง หจก.เอสซีซี เทรดดิ้ง มาโดยตลอด ส่งเสริมการตลาด “สะสมโบนัสพอยท์” โครงการตลอดปี ทุก ๆ 200 บาท สะสมโบนัสพอยท์1 คะแนน เพื่อแลกบัตรกำนัลโลตัสสามารถใช้ได้ทุกสาขา