บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ธุรกิจบริการ

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด

http://www.chemwork.co.th
บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด ก่อตั้งเมื่อ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 บริษัทฯ เริ่มต้นดำเนินงานด้านการตลาดและการจัดจำหน่ายสินค้ากลุ่มยางพารา แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ยางแผ่นรมควัน, ไม้ยางพารา, และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระทั่งปี พ.ศ. 2549 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานตามแผนธุรกิจ กล่าวคือ ภารกิจในการขยายธุรกิจเพิ่มความหลากหลายสินค้ากลุ่มเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมกลุ่มอื่นๆ ขึ้นมาอีกเป็นจำนวนหลายรายการ อาทิเช่น เคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์, อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ อีกทั้งเคมีภัณฑ์ที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ตระหนักมาโดยตลอดว่า บริษัทฯ มีความต้องการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า บริษัทฯ จึงเปิดงานบริการผสมเคมีภัณฑ์ขึ้น อีกทั้งการแบ่งบรรจุจำหน่าย…ตามความต้องการ