Bell Art

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ขายของออนไลน์

Bell Art

http://www.bellart.co.th
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบลอาร์ต เป็นสาขาของบริษัท ซองจงซา จากประเทศเกาหลีใต้ เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายระฆังให้กับทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่นับถือศาสนาพุทธ มีความมุ่งมั้นที่จะเป็นร้านขายระฆังที่ดีที่สุดทั้งรูปแบบลักษณะและโทนเสียง  ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553 ด้วยประสบการณ์มากกว่า 48 ปี ที่ได้รับการถ่ายทอดมา ดังนั้นเราจึงได้เป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้