All Service Solution

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ อาหาร เครื่องดื่ม

All Service Solution

http://www.allservicesolution.com/
Business Solutions และ Specialist พัฒนาและทำโซลูชั่นส์ร่วมกับกลุ่ม SUN108(เครือสหพัฒน์) พัฒนาและทำโซลูชั่นส์ร่วมกับทีม บริษัท GRINDMASTER CECILWARE พัฒนาสินค้าและสูตรเครื่องดื่มให้กลุ่มลูกค้า KEY ACCOUNT และ CHAIN STORES เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสูตรเครื่องดื่มและอุปกรณ์การเตรียมเครื่องดื่มเพื่อให้เหมาะสมกับช่องทางการตลาด

มุ่งเน้นเฉพาะช่องทางการขายฟู้ดเซอร์วิสและ Away from home เท่านั้นเช่นโรงแรม, แคเทอริ่ง,คอฟฟี่เชน , สถานศึกษา, ภัตตาคารและศูนย์อาหาร,สำนักงาน, ร้านเบเกอรี่ เป็นต้น วิเคราะห์ช่องทางการขายและทำงานอย่างมีระบบ มุ่งเน้นการพัฒนาอุปกรณ์การขายและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับบริษัทคู่ค้า มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเครื่องดื่มให้เหมาะกับลูกค้าและช่องทางการตลาด