JUMBO BRAND

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ เฟอร์นิเจอร์ ออกแบบ

JUMBO BRAND

http://www.jumbobrand.com
บริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อ ปีพ.ศ. 2535 จดทะเบียนเมื่อ 24 ส.ค. 2535 ด้วยทุนจดทะเบียน สิบล้านบาทถ้วน ตั้งอยู่ ณ.เลขที่ 60/3 ม.3 ซ.ช้าง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักน้อย  อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  โทร.0-2595-1172-3

บริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้ผลิตแท้งค์น้ำสแตนเลส อ่างล้างจานสแตนเลส ถังบัดน้ำเสียและถังเก็บน้ำ PE ภายใต้เครื่องหมายการค้า “ จัมโบ้ “  อีกทั้ง บริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ยังผลิตสินค้าต่างๆให้แก่บริษัทลูกค้า เช่น บริษัท ซิเมนต์ไทยการตลาด บริษัท กะรัตฟอเซท 

ในนามเครื่องหมายการค้าของผู้ว่าจ้าง บริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ยังเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ฝาแท้งค์น้ำ ขาตั้งและอุปกรณ์ต่างๆของแท้งค์น้ำไปยังต่างประเทศสำหรับการจำหน่ายปัจจุบันทางบริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น โฮมโปร  คาร์ฟู  โฮมเวิร์ค ซึ่งปัจจุบันบริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด มีพนักงานประมาณ 80 คน
 
อีกทั้งบริษัทยังได้ขยายในภาคธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับนักลงทุนญี่ปุ่น ในนาม บริษัท อิคาซาวะ พรีซีสชั่น 2003 จำกัด ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารบริษัทเดียวกันกับบริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด โดยได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน ( B.O.I. ) ได้ทำการ 

ผลิต ACTUATOR ARM ( แขนจับหัวอ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์ ) และอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเลคทรอนิคส์ต่างๆปัจจุบันมีพนักงานประมาณ 700 คน มีลูกค้าที่ไว้วางให้ให้ผลิตสินค้า เช่น SAMSUNG , DAIKIN เป็นต้นซึ่งใช้เทคนิคการผลิตที่ทันสมัย สามารถประสานงานร่วมมือกับบริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ในด้านเทคโนโลยีการผลิตได้เป็นอย่างดี
 
บริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนอุปการะแก่ ทางบริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณท์ของบริษัทบริษัท แอล.วี.พี.กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด จะมุ่งมั่นที่จ