บริษัท สินธนโชติ จำกัด

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก Logistic

บริษัท สินธนโชติ จำกัด

http://www.sintanachote.co.th
Container Freight Station หรือสถานีตรวจและบรรจุสินค้าเข้าตู้ Container ที่ทันสมัยและกว้างใหญ่ สินธนโชติ เป็นบริษัทเอกชนที่ให้บริการด้านการขนถ่ายสินค้าเข้าตู้ Container ที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล ตั้งอยู่บนพื้นที่มากกว่า 38 ไร่ บนถนนศรีนครินทร์ แถบบางนา ทั้งยังเป็นแห่งแรกในประเทศไทยด้วยฝีมือการดำเนินงานของกลุ่มคนไทย  อันประกอบด้วยอาคารคลังสินค้าซึ่งมีพื้นที่บรรจุสินค้าเข้าตู้ Container ได้กว่า 15,000 ตารางเมตร มีพื้นที่วางตู้ Container ได้ ประมาณ 53,000 ตารางเมตร และสามารถให้บริการตรวจสอบและบรรจุสินค้าเข้าตู้ Container เพื่อการส่งออกตามจุดประสงค์ได้ปีละประมาณ 102,700 TEU หรือประมาณ 1.3 ล้านตัน