ควอลิเทส

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ เว็บไซต์ธุรกิจ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์ยา

ควอลิเทส

http://www.qualitesenzyme.com
“ ถ้าคุณผลิตเอนไซม์ คุณจะช่วยชีวิตคนได้อีกเป็นจำนวนมาก”เป็นคำกล่าวของท่าน ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)  ที่กล่าวกับคณะผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม.เอส.วาย.39 จำกัด ซึ่งมีความสนใจและได้ทำวิจัยเรื่องเอนไซม์มาเป็นเวลาหลายปีแล้วนั้น เป็นแรงบันดาลใจเริ่มต้นให้กับคณะผู้ก่อตั้งของบริษัทฯ ที่มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามสโลแกน  “ควอลิเทส สุดยอดเอนไซม์ (Beyond Enzyme) ที่เหนือกว่าเอนไซม์ คุณภาพระดับโลก สูตร ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน(อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข)” 
 
เราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 100 % จากแหล่งผลิตที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก คือ ประเทศไทย ผ่านกระบวน การผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานGMP, FDA, ฮาลาลผนวกกับองค์ความรู้ของศ.ดร.นพ.สมศักดิ์  วรคามิน และความชำนาญของนักวิทยาศาสตร์ – นักวิจัยชาวสวีเดนและชาวไทยที่มีมายาวนานกว่า 25 ปี