ธาริกัน

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ

ธาริกัน

http://www.tharikan.com
"หลังจากพูดคุยถึงความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบโครงสร้างต่างๆ จนสำเร็จออกมาเป็นเว็บไซต์ tharikan.com แล้ว ก็ทำให้มีผลตอบรับทางธุรกิจในเชิงบวกมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม New Customer ที่สามารถค้นหาผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบรนด์ดังได้จากอินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกรวดเร็ว
 
เว็บไซต์ช่วยยืนยันตัวตนและเสริมภาพลักษณ์ความน่าเชื่อให้กับบริษัท ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นในผู้จัดจำหน่ายมากขึ้น เพราะเมื่อก่อนตลาดเครื่องปั่นไฟจะมีผู้ค้าที่เน้นขายผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่เมื่อเกิดปัญหาจากการใช้งานหรือต้องมีการซ่อมบำรุงกลับไม่ได้รับการบริการที่ดี ซึ่งทางบริษัทของเราจะให้ความสำคัญในเรื่องเซอร์วิสมากเป็นอันดับหนึ่ง และเว็บไซต์ก็ทำหน้าที่พรีเซนต์ผลิตภัณฑ์แบบต่างๆ รวมถึงบริการด้านที่เกี่ยวข้องและช่วยยืนยันความน่าเชื่อถือของบริษัทได้เป็นอย่างดี

นอกจากลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากเราแล้ว ยังมีลูกค้าที่ใช้สินค้ายี่ห้ออื่นอยู่ เลือกใช้บริการซ่อมบำรุงจากเรามากขึ้นด้วย ซึ่งเมื่อเทียบกับการลงทุนโฆษณาทางสื่อชนิดต่างๆ แล้ว เว็บไซต์คือตัวเลือกที่ประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพอย่างมาก”