DRUG SERV ศูนย์ขายส่งยา

ทำเว็บ ออกแบบเว็บ รับทำเว็บไซต์ ธุรกิจสุขภาพ ความงาม

DRUG SERV ศูนย์ขายส่งยา

http://www.drugserv.co.th
ริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นในการเป็น บริษัทขายส่งยา อาหารเสริม อุปกรณ์ทางการแพทย์ และเภสัชภัณฑ์ อันดับ 1 ในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นด้านมาตรฐานการจัดการที่ดี ทั้งขั้นตอนการคัดเลือกบริษัทผู้ผลิต ชนิดของเภสัชภัณฑ์ที่เหมาะสม การจัดเก็บตามมาตรฐานการจัดเก็บที่ดี การตรวจสอบสินค้าอย่างถูกต้อง 100%  ตลอดจนการขนส่งตามหลักการขนส่งที่ดี เพื่อให้หน่วยงานที่นำผลิตภัณฑ์ที่ได้รับจากเรา ไปใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วย หรือผู้บริโภคสูงสุด ในการบรรเทาอาการเจ็บป่วย ตลอดจนเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ตามวัตถุประสงค์ของการใช้ผลิตภัณฑ์
 
และเนื่องจาก ยา เป็นปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิต ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดสำหรับประชาชนและประเทศชาติ บริษัท ดรักเซิร์ฟ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยแท้ ๆ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อที่จะเป็นแหล่งกำลังที่สำคัญในระบบการกระจายยาของประเทศไทยเพื่อคนไทยอย่างแท้จริงต่อไป
 
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีในการบริหารงานประกอบกับความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างแท้จริง  ดรักเซิร์ฟ จึงมีจุดยืนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างมั่นคงตลอดมา ตั้งแต่การเป็นผู้นำในการคัดสรรรายการที่ได้รับรับมาตรฐานการผลิตยาที่ดีเป็นแห่งแรกในประเทศไทย การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ตามหลัการจัดเก็บเภสัชภัณฑ์ที่ดี การจัดส่งแบบคำนึงถึงอุณหภูมิในการจัดส่งเพื่อป้องกันการเสื่อมสลายของผลิตภัณฑ์