ข่าวสารอัพเดท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ คณบดี พร้อมด้วยบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา นำพวงมาลาไปร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล‏

2015-06-09