ข่าวสารอัพเดท

The i-D Tutor โครงการ ปตท.สผ.ติวเตอร์แคมป์ ปี5

สถาบัน The i-D Tutor ได้รับเกียรติจาก ปตท.สผ. เชิญทีมอาจารย์จากสถาบันร่วมโครงการ ปตท.สผ. ติวเตอร์แคมป์ ปี5 ติวฟรีให้กับน้องๆนักเรียนใน 6 จังหวัด ได้แก่ จ.กำแพงเพชร, จ.ขอนแก่น, จ.สุพรรณบุรี, จ.สงขลา, จ.นครศรีธรรมราช และจ.ระนอง น้องนักเรียนในจังหวัดดังกล่าวสามารถเข้าร่วมโครงการติวได้แบบฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ptteptutorcamp5.com
2015-01-27